Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
20-860 Lublin ul. Szpinalskiego 3/2
GSM 501 040 741
tel./fax: 81 741-45-45
Sonda
Skąd wiesz o naszej firmie?
z Internetu
od znajomych
polecił Urząd, Firma, itp

Historia

I. W latach 1981-85 praktyka przy konserwacji terenów zielonych oraz drzew w zakładach prowadzonych przez moich braci Grzegorza i Leszka Matacza (uczestniczyłem w pracach na tak cennych zadrzewieniach parkowych jak: w Łazienkach Królewskich, Wilanowie oraz zabytkowych cmentarzach np: Bródzieńskim i Powązkowskim). Wspólnie z braćmi odbyłem praktykę zawodową w Berlinie Zachodnim, w firmie KUSCHE UND FROTCHER BERLINER BAUMIDIENST (gdzie zapoznałem się z najnowszymi metodami, technikami i sposobami leczenia i pielęgnowania drzew, wykonując w następnych latach prace ogrodnicze na terenie Niemiec).

II. W roku 1985 zarejestrowałem własny zakład Urządzania i Utrzymywania Terenów Zielonych w Lublinie, który prowadziłem do 1990r.

III. W latach 1990-98 zakład firmowali swym nazwiskiem inni członkowie rodziny, zmieniając jego nazwę na Zakład Leczenia , Pielęgnacji i Ścinki Drzew (którego pracami w dalszym ciągu kierowałem osobiście).Nasz rodzinny zakład od początku swego istnienia zawsze specjalizował się w leczeniu Pomników Przyrody - najcenniejszego drzewostanu objętego szczególną ochroną prawną.

W roku 1995 jako jeden z niewielu członków PTCHD – NOT uzyskałem CERTYFIKAT wydany przez PTCHD – NOT zaświadczający, że posiadam wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie leczenia i pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych, a jakość prowadzonych przeze mnie prac podlega kontroli ze strony PTCHD-NOT. W roku 2000 uzyskałem kolejny CERTYFIKAT PTCHD – NOT.

IV. W roku 1998 założyłem zakład Naturovita-Zieleń, który prowadzę do chwili obecnej.

W okresie tym z ważniejszych prac:
Prowadziłem nadzory między innymi:

1. Nadzór nad zabiegami pielęgnacyjnymi, zabezpieczaniem systemów korzeniowych i przesadzaniem drzew oraz          urządzanie zieleni wysokiej i niskiej wokół budynku oraz na jego dachu, nowo wybudowanego Sądu Najwyższego w Warszawie  w okresie od 1998 do 2001 roku.
      Zleceniodawca- Zarząd Zabudowy Placu Krasińskich, Warszawa, ul. Ogrodowa.

2. Nadzór nad zabiegami pielęgnacyjnymi, zabezpieczaniem systemów korzeniowych oraz urządzanie zieleni wysokiej i niskiej wokół nowo powstałych budynków na budowach RSM „OSIEDLE MŁODYCH” w okresie od 1999 do 2001 roku.
      Zleceniodawca – RSM „OSIEDLE MŁODYCH” ul. Grenadierów 21, 04-052 Warszawa.

3. Nadzór nad konserwacją i pielęgnacją 18 pomników przyrody.
      Zleceniodawca – Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie.

4. Nadzór nad pracami pielęgnacyjnymi na drzewostanie w parku Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Olbięcinie – Zleceniodawca.

5. Nadzór nad pracami pielęgnacyjnymi drzew na Terenie Głównym Politechniki Warszawskiej.
      Zleceniodawca – Politechnika Warszawska, 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1.

6. Nadzór na pracami pielęgnacyjnymi i porządkowymi w parkach: Garbów, Jastków, Zakrzew, Piotrowice i Bychawa – około 4 miesiące.
      Zleceniodawca – Europejskie Centrum Integracji i Współpracy „Dom Europa”

7. Nadzór nad Topolą Czarną na Placu Litewskim w Lublinie.
     Zleceniodawca – Urząd Miejski w Lublinie

8. Kompleksowy nadzór dendrologiczny na budowie p.n. „ Renowacja klasztoru Powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie”.
     Zleceniodawca – WARBUD SA

9. Nadzór nad drzewostanem w czasie budowy drogi w Zabytkowej Alei Lipowej Nasutów-Dys.
     Zleceniodawca – Gmina Niemce

Oraz wiele innych nadzorów mających na celu ochronę drzew (systemu korzeniowego, pnia, korony).

 

V.  Wykonywałem opracowania między innymi:

 
1. Ekspertyzę stanu zdrowotnego oraz program zabiegów pielęgnacyjnych i chirurgicznych 158 drzew Alei Lipowej – pomnika przyrody nr 37 w Tomaszowicach.
      Zleceniodawca – Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

2. Ekspertyzę sposobu zabezpieczenia systemów korzeniowych drzew i krzewów oraz realizacji wykopu przy drzewach szczególnie zagrożonych rosnących przy ul. Grotowskiej.
Zleceniodawca - Gmina Warszawa – Bemowo Warszawa ul. Powstań. Śląskich 70

3. Ocenę  stanu  zachowania,  zdjęcia  oraz  program  zabiegów pielęgnacyjnych i  chirurgicznych   wybranych 18 drzew pomników przyrody w roku 2002 i 57  drzew  pomników  przyrody w roku 2003, rosnących  na  terenie województwa  lubelskiego.
Zleceniodawca – Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie.

4. Ocenę stanu zachowania oraz program zabiegów pielęgnacyjnych; technologii prowadzenia prac budowlanych w sąsiedztwie drzew; rozwiązań technicznych, zapewniających drzewom właściwe warunki wegetacji i sposób zabezpieczenia w trakcie budowy 32 drzew rosnących w rejonie modernizacji ul. Lipowej w Lublinie.
Zleceniodawca – Movement Poland S.A/ z siedzibą w Lublinie ul. Weteranów 14/13

5. Inwentaryzacja, ocena stanu zachowania z programem zabiegów pielęgnacyjnych, oraz program dostosowania drzewostanu do spełnienia warunków dla nowopowstającej drogi w Zabytkowej Alei Lipowej Nasutów-Dys
Zleceniodawca – Gmina Niemce

6. Opracowanie dotyczące drzewostanu na terenie budowy p.n. „ Renowacja klasztoru Powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie”.
Zleceniodawca – WARBUD SA
 
Oraz wiele innych opracowań mających na celu ochronę drzew (systemu korzeniowego, pnia, korony).


© Naturovita Zieleń - 2011. Projekt i wykonanie - Freeline