Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
20-860 Lublin ul. Szpinalskiego 3/2
GSM 501 040 741
tel./fax: 81 741-45-45
Sonda
Skąd wiesz o naszej firmie?
z Internetu
od znajomych
polecił Urząd, Firma, itp

Słownik

WYBRANE TERMINY STOSOWANE W OPRACOWANIACH


Forma naturalna
Pokrój drzew i niektórych krzewów zgodny z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany.

Forma pienna
Pokrój drzew i niektórych krzewów, wytworzony w szkółce poprzez wyprowadzanie pnia do wysokości określonej dla danego gatunku lub odmiany oraz uformowaniu korony.

Forma krzewiasta
Pokrój charakterystyczny dla krzewów oraz drzew prowadzony w szkółce przez przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.

Podłoże biologicznie czynne
Mieszanka masy nieorganicznej i organicznej, częściowo rozłożonej przez mikroorganizmy glebowe, wykorzystywana do stymulowania procesu regeneracji korzeni uszkodzonych w trakcie wykonywania robót lub do ochrony gruntu z korzeniami przed utratą wilgoci na ścianie wykopu.

Grunt rodzinny
Nienaruszona warstwa gleby, w której w sposób naturalny zachodzą procesy biologiczne.

Ziemia urodzajna
Gleba umożliwiająca rozwój roślin .

Ziemia żyzna
Ziemia urodzajna uszlachetniona w wyniku dodatkowych zabiegów agrotechnicznych.

Martwica
Warstwa gruntu położona bezpośrednio poniżej poziomu ziemi urodzajnej.

Ziemia kompostowa
Gleba bogata w składniki pokarmowe, o dużym udziale czynnej próchnicy, wyprodukowana
z różnego rodzaju odpadów organicznych.

Drzewo
Wieloletnia roślina o zdrewniałych łodygach, zbudowana z korony, pnia (pni) i systemu korzeniowego.

System korzeniowy
Wszystkie korzenie należące do danego drzewa.

Bryła korzeniowa
Odpowiednio duży system korzeniowy wraz z glebą, zapewniający zachowanie żywotności drzewa lub krzewu.

Rzut korony
Powierzchnia wyznaczona przez pionowe odwzorowanie korony drzewa

Strefa ochrony drzewa
Powierzchnia terenu, w obrębie której wykonywanie robót budowlanych może spowodować wystąpienie niekorzystnych zmian w dalszym funkcjonowaniu drzewa.

Strefa ryzyka korzeni
Powierzchnia gruntu w bezpośrednim otoczeniu pnia drzewa, o minimalnym promieniu równym dwóm obwodom pnia danego drzewa mierzonego na wysokości 1,3m, jednak nie mniejsza niż 1m.

Strefa zagrożenia korzeni
Powierzchnia gruntu, mierzona wraz ze strefą ryzyka korzeni, równa promieniowi rzutu korony powiększonemu o 1m.

Klasyfikacja grubości gałęzi

do 1cm – pędy

1-3 cm – gałęzie cienkie

3-5 cm – gałęzie grube

5-10 cm – gałęzie bardzo grube

Powyżej 10 cm - konary

Cięcia pielęgnacyjne (przyrodnicze)
Cięcie gałęzi poprawiające warunki rozwoju korony drzewa. Obejmuje cięcia sanitarne
i prześwietlające.

Cięcia prześwietlające
Cięcie pielęgnacyjne, którego zadaniem jest doświetlenie wnętrza korony drzewa.

Cięcia sanitarne
Cięcie pielęgnacyjne eliminujące z korony drzewa gałęzie martwe, uszkodzone, stanowiące źródło infekcji.

Cięcia techniczne korony (cięcia nieprzyrodnicze)
Redukcja korony drzewa, wymuszona kolizją z innymi obiektami.

Strzyżenie drzew i krzewów
Skracanie zewnętrznych części korony (pędy i gałęzie cienkie) w celu uzyskania formy sztucznej.

Cięcie formujące
Korekta wad budowy korony drzewa. Odnosi się tylko do materiału szkółkarskiego oraz młodych drzew posadzonych na miejsca stałe.

Osłona pni drzew
Czasowe obłożenie pnia materiałami izolacyjnymi (np. matami słomianymi, trzcinowymi)
i deskami lub innym materiałami o podobnych cechach, w celu ochrony i zabezpieczenia przed mechanicznym uszkodzeniem.

Wykop
Celowe przerwanie ciągłości gruntu rodzimego.

Wykop otwarty (odkryty)
Odsłonięty, wykonany przez usunięcie powierzchniowej warstwy ziemi

Wykop zamknięty (zakryty)
Podkopy lub przeciski, wykonywane pod przeszkodami, np. korzeniami drzew

Ekran korzeniowy
Konstrukcja wykonana z drewna lub innego materiału o podobnych właściwościach, której zadaniem jest ochrona korzeni drzewa przed uszkodzeniem.

Pierśnica
Średnica pnia drzewa mierzona na wysokości 1,30 m od powierzchni terenu.

Do opisu wybranych pojęć korzystano z Ogólnej Specyfikacji Technicznej Zabezpieczania i Pielęgnacji Drzew CPV- 77 211500 – 7.


© Naturovita Zieleń - 2011. Projekt i wykonanie - Freeline